Home Dimilin madendood Introductie Dimilin
Vliegen kunnen besmettelijke ziektes overbrengen en veroorzaken onrust bij het vee en ook de veehouder stoort zich hieraan.
Sinds september 2009 introduceert Orthochem twee nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen vliegenlarven (maden) namelijk:
Dimilin 4% granulaat madendood en Dimilin 25% madendood concentraat. Deze madenbestrijdingsmiddelen bevatten de werkzamestof Diflubenzuron. Dit is een nieuw type insecticide (insecten groei regulator) dat werkzaam is tegen de larve stadia van verschillende insectensoorten en dat ook inwerkt op het vervellingsmechanisme van de vliegenlarven. Hierdoor wordt voorkomen dat de larven zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen vlieg.
Dimilin 4% granulaat madendood en Dimilin 25% madendood concentraat zorgen ervoor dat de larven na contact met dit middel geen chitine meer aanmaken. Chitine is noodzakelijk voor het opbouwen van het skelet. De larven worden dus niet meteen gedood maar kunnen zich niet verpoppen. Hierdoor groeien de larven zich letterlijk dood.
Sinds enkele jaren zijn er i.v.m. gevaar voor de volksgezondheid geen produkten meer toegelaten die gelijk vanaf de eerste dag de maden doden. Hiervoor is de werkzamestof Diflubenzuron ontwikkeld. Dit produkt begint pas na 2 tot 3 weken optimaal te werken en het grote voordeel is dat deze produkten een veel langere nawerking hebben en niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de veehouder en de dieren. Het middel kan gewoon worden toegepast als de dieren in de stal aanwezig zijn. Doordat deze middelen pas na 2 tot 3 weken optimaal werken is het belangrijk dat men preventief met deze middelen moet werken. Wij adviseren de behandeling om de 5 á 6 weken te herhalen. Hoe lang deze middelen nawerken is afhankelijk van hoeveel mest er geproduceerd wordt. Gemiddeld werkt dit produkt 6 tot 7 weken lang. In de praktijk blijkt het soms wel 12 weken te werken. Dit komt omdat er dan minder mest geproduceerd wordt.
Voordelen Dimilin 4% granulaat madendood en Dimilin 25% madendood concentraat:
  • Niet schadelijk voor mens en dier
  • Een optimale en lange nawerking
  • Toepasbaar als strooimethode (Dimilin 4% granulaat madendood)
  • Toepasbaar als spuit en gietmethode (Dimilin 25% madendood)
  • Tevens geschikt voor toepassing voor mestbandsystemen bij legkippen (vraag naar de speciale doseringen)
  • Diverse kwaliteitsverpakkingen leverbaar inclusief maatschep
  • Zeer gunstig geprijsd
                                                       

               Dimilin 4% madendood granulaat                                                                                                             Dimilin 25% madendood concentraat

Laatst aangepast (zondag, 07 maart 2010 12:18)